Počet záznamů: 1

"Cizí" jako kontradikace domova v tradici milostných vztahů

 1. 1.
  0351834 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Navrátilová, Alexandra
  "Cizí" jako kontradikace domova v tradici milostných vztahů.
  ["Foreign" as opposites of home in the tradition of love relationships.]
  Folia ethnographica. Roč. 44, č. 1 (2010), s. 29-47 ISSN 0862-1209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: opposition own/lokal * foreign/non lokal * home * traditions * love relationships * wdding
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá historicko-etnologickými otázkami jednoho z protikladů: vlastní - cizí v milostných vztazích a při výběru životních partnerů v tradičním venkovském prostředí čerpající z pramenů na českém a moravskémém území z 19. a počátku 20. století. Zaměřuje se na lidové zvyky, lidové písně a slovesný folklór stejně jako na kulturní komunikaci. Jsou popsány protiklady vlastní /cizí - místní /vnější z hlediska jejich významu pro kulturní identitu a integraci v komunitě. Milostné vztahy jako jedna ze složek univerzálních protikladů vlastní /cizí ovládala jejich vlastní genetické paměti a byly ovlivněny v sociálně-kulturním kontextu doby se specifickými limity.

  The article deals with the historic-ethnologicqal issues of one of binar opposions: own - foreign/non local in love relationships and in the selection of life partners in the traditional rural milieu. It is based on sources from the Czech and Moravian territory from the 19th and early 20th centuries. It concrentrates on customs, folk song and verbal folklore as well as usual cultural communication. Is describes the opposition own/foreign - local/non local from the point of view of its importance for the cultural identity and integration in the community. Love relationships as one of the components of the universal opposition own-foreign possessed their own genetic memory and were influenced by the socio-cultural context of the time with specific limits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191493