Počet záznamů: 1

Hospoda coby druhý domov

 1. 1.
  0351833 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Altman, Karel
  Hospoda coby druhý domov.
  [Pub as a second home.]
  Folia ethnographica. Roč. 44, č. 1 (2010), s. 15-28 ISSN 0862-1209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: public houses * Czech Lands * regular guests * alternative home
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Hospodská zařízení byla považována za "druhý domov", alternativní k tradičním,a byla tak i poeticky nazývána. Sloužila především kmenovým hostům, kteří zde měli řadu privilegií. Jejich vztah k hostinci vyjadřovaly přezdívky, které jim dávali, a zejména jejich věrnost, trvající i dlouhá léta. Kolektivy, zasedající společně v hostincích, byly přirovnávány k rodinám.

  Public houses were considered the "second home", alternative to the traditional one, and they were poetically called so. They served mainly regular guests who enjoyed various privileges. Their relation to the pub was confirmed by nicknames they gave it, and especially their loyalty to the pub lasting for long years. Collectivities welded together in pubs were compared to families.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191492