Počet záznamů: 1

Freudova vzpomínka na dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace

 1. 1.
  0351816 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fulka, Josef
  Freudova vzpomínka na dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace.
  [Freud's Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood and its philosophical interpretations.]
  Revue psychoanalytické terapie. Roč. 12, č. 1 (2010), s. 53-63 ISSN 1212-7280
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: S. Freud * psychoanalysis of art * aesthetics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Předkládaný text je pokusem o interpretaci Freudova textu "Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci" s přihlédnutím k jeho filosofickým výkladům (S. Kofman, P. Ricoeur, M. Merleau-Ponty). Takováto četba Freuda umožňuje polemizovat s mechanistickým a kauzalistickým pojetím psychoanalýzy jakožto rigidního determinismu. Problematika, která se v této souvislosti dostává na světlo, má povahu paradigmatickou a týká se otázek daleko širších, např statusu vzpomínky v psychoanalýze atd.

  The present text is an attempt at interpretation of Freud's work Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood, with respect to its philosophical interpretations (S. Kofman, P. Ricoeur, M. Merleau-Ponty). Such reading of Freud makes it possible to argue with mechanistic a causalistic conception of psychoanalysis as a rigid determinism. The related questions seem to amount to a paradigm, covering a much broader range of issues: the status of memory in psychoanalysis etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191480