Počet záznamů: 1

Un duplice sguardo ceco su Roma tardo rinascimentale (La cosmografia di Sigismundo da Puchov e il racconto di viaggio di Federico di Donín)

 1. 1.
  0351715 - HIU-Y 2011 RIV CZ ita M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Un duplice sguardo ceco su Roma tardo rinascimentale (La cosmografia di Sigismundo da Puchov e il racconto di viaggio di Federico di Donín).
  [Double view on the late Renaissance Rome (Cosmography by Zikmund of Puchov and travelogue of Bedřich by Donín).]
  Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2009 - (Bobková-Valentová, K.), s. 205-217. ISBN 978-80-87271-14-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * Late Renaissance * Rome
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  L´articolo dimostra un duplice sguardo ceco su Roma tardo rinascimentale nella Cosmografia di Sigismundo da Puchov e nel racconto di viaggio di Federico di Donín.

  The article shows double bohemian view on the late renaissance Rome in the works Cosmography of Zikmund of Puchov and in the travelogue of Bedřich by Donín.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191408