Počet záznamů: 1

Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie

 1. 1.
  0351709 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pánek, Jaroslav
  Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie.
  [The Letter od Majesty of 1609 in Modern Czech Historiography.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 2 (2010), s. 220-243 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Historiography * Bohemia * religion * Letter of Majesty of 1609
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie k dějinám české historiografie a politického myšlení 19. a 20. století se zaměřuje na jeden z klíčových bodů českého raně novověkého vývoje – Majestát na náboženskou svobodu z roku 1609 – a ukazuje zásadní proměny hodnocení tohoto dokumentu v závislosti na celkové dobové situaci a na náboženské a politické orientaci různých autorů.

  Study in the Czech historiography and political thought in the 19th and 20th centuries focuses on one of the key points of the Czech early modern history – the Letter of Majesty of 1609. It analyses dramatic changes in interpretation of this document in connexion with general contemporary situation and religious and political background of different authors.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191403