Počet záznamů: 1

Snahy o záchranu hroutící se okupační moci Říše v Protektorátu Čechy a Morava (1944-1945)

 1. 1.
  0351671 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Gebhart, Jan - Kuklík, J.
  Snahy o záchranu hroutící se okupační moci Říše v Protektorátu Čechy a Morava (1944-1945).
  [Efforts to save the crumbling Reich occupation power in the Protectorate of Bohemia and Moravia (1944-1945).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 245-261. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 1939-1945 * Protectorate of Bohemia nad Moravia * K. H. Frank
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá prohlubující se krizí nacistické okupační moci v závěrečných letech a měsících druhé světové války a to jak z hlediska vojenského, hospodářského a politického. Protektorát Čechy a Morava, role Německého státního ministerstva, aktivity jeho aparátu a zejména K. H. Franka, spojenecké bombardování území Čech a Moravy, činnost odbojových a partyzánských sil na Moravě a v Čechách.

  The study deals with the deepening crisis of Nazi occupation power in the final years and months of World War II, both in terms of military, economy and politics. Protectorate of Bohemia and Moravia, the role of German state ministry, the activities of its apparatus, K. H. Frank mainly, the Allies bombing of Bohemia and Moravia, the activities of resistance and partisan forces in Bohemia and Moravia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191376