Počet záznamů: 1

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416

 1. 1.
  0351618 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Doležalová, Eva
  Svěcenci pražské diecéze 1395-1416.
  [Ordinands in the diocese of Prague 1395-1416.]
  Praha: Historický ústav, 2010. 273 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 25. ISBN 978-80-7286-148-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: ordination * Church administration * clergy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Ordinační seznamy byly převedeny do formy relační databáze a vyhodnoceny z různých hledisek, přičemž originální metodika umožnila identifikovat stejné osoby v různých záznamech. Výsledky byly srovnány s obdobnými charakteristikami seznamů z londýnské a yorské diecéze v Anglii a byly vyvozeny závěry o různých podmínkách pro kariéru klerika v obou zemích.

  Ordination lists were converted into a relations database and evaluated from different viewpoints, employing an original procedure for identifying the same persons in different records. The results were compared with analogous characteristics of the lists from the dioceses of London and York in England and conclusions were drawn about different conditions of clerical careers in the two countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191330