Počet záznamů: 1

Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí

 1. 1.
  0351583 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Kolářský, Rudolf
  Hodnota a příroda. Rolstonova koncepce etiky životního prostředí.
  [Value and Nature. Rolston's Conception of Environmental Ethics.]
  Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, s. 107-133. ISBN 978-80-969770-9-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ethics * nature * value
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Předmětem této části publikace je neantropocentrické etika životního prostředí H. Rolstona a její ústřední pojem - pojem objektivní hodnoty přírody. Tento pojem je analyzován v souvislosti s Rolstonovým přístupem k otázce, zda může být příroda hodnotná nezávisle na lidském hodnocení, dále pak v kontextech filosofických (vztah mezi tím co, jest a tím, co má být, otázka reálnosti přírody), v kontextech teologických (pozemská příroda jako dar a milost) i životopisných (Rolstonův hluboký zájem o přírodu).

  The subject of this part of the publication is H. Rolston's nonanthropocentric environmental ethics and its central concept - objective value of nature. This concept is analyzed in the connection with Rolston's approach to the question whether nature can be valuable independently on human valuing, and in some contexts – philosophical (relationship of is and ought, reality of nature), theological (terrestrial nature as a gift and grace), and biographical (Rolston's deep interest in nature).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191304