Počet záznamů: 1

V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence

 1. 1.
  0351580 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kunštát, Miroslav
  V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence.
  [In the gravitational field of the new Central Europe: concepts and implementation of the foreign policy of the Slovak Republic in the first decade of its existence.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 82-116 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Central Europe * Slovak Republic * foreign policy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá historickými determinanty, koncepty a praktickým prováděním zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence (od vzniku v r. 1993 až po vstup Slovenska do NATO a EU v r. 2004). Autor zkoumá vnější i vnitřní faktory, které formovaly slovenskou zahraniční politiku.

  The study deals with the historical determinants, concepts and practical implementation of the foreign policy of the Slovak Republic in the first decade of its existence (from its establishment in 1993 to Slovakia's accession to the NATO and EU in 2004). Author examines the external and internal factors shaping the Slovak foreign policy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191302