Počet záznamů: 1

Český Krumlov v 15. století. Pozdně středověké město jako jeviště sakrální reprezentace

 1. 1.
  0351565 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Český Krumlov v 15. století. Pozdně středověké město jako jeviště sakrální reprezentace.
  [Český Krumlov in the 15th century. Late medieval town as a stage of sacral representation.]
  Český Krumlov Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. 1. České Budějovice: Halama, grafické studio na nakladatelství, 2010 - (Gaži, M.), s. 475-520. Collectiones, 3. ISBN 978-80-85033-26-7
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/0897
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: middle ages * towns * social networks * sacral representation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je zaměřena na paralelní sakrální reprezentace v prostoru středověkého rezidenčního města pánů z Rožmberka, kde nejen páni, ale i lokální šlechta, městská obec jako celek, radní elity, cechy etc. vytvářely neformální, ale navenek poměrně uzavřené sociální sítě: pohled na město jakožto jeviště sakrální reprezentace je zaměřen na místa a události s liturgicko-memoriálním a legitimizačním významem.

  The paper focuces on parallel sacral representations in the space of medieval residential town of the Lords of Rožmberk, where not only the barons and local gentry, but also the municipality as a whole, elites of the town hall, guilds etc. created non-formalized but on the outside rather closed social groups: the view of the town as a scene of sacral representation is focuced on places and events of liturgically-memorial and also legitimizing purpose.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191292