Počet záznamů: 1

Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty

 1. 1.
  0351552 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert
  Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty.
  [The Castle as a Symbol in the Consciousness of Czech Medieval Aristocracy.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 2 (2010), s. 185-219 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: castle * medieval aristocracy * communication
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Pozornost je věnována hradu jakožto symbolu moci, zástupnému symbolu a výrazovému prostředku symbolické komunikace ve středověké společnosti; chronologický rámec sahá od 12. (13.) do přelomu 15. a 16. století, cílem je rekonstrukce spektra symboliky hradu se zaměřením na české prostředí, v komparativním středoevropském rámci.

  Attention is being given to the castle as a symbol of power, a representative symbol and an expressive means of symbolic communication in the medieval community; the chronological framework covers the period from the 12th (13th) century until the end of the 15th and the beginning of the 16th centuries; the aim is to reconstruct the spectrum of castle symbolism with the focus on the Czech environment in the comparative framework of Central Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191282