Počet záznamů: 1

Legislativa ČR v roce 2009 - kvantitativní přehled

 1. 1.
  0351542 - USP-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Legislativa ČR v roce 2009 - kvantitativní přehled.
  [Legislation in the Czech Republic in 2009 - a Quantitative Overwiew.]
  Právník. Roč. 149, č. 12 (2010), s. 1247-1262 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: quantitative analysis * Collection of Laws * legal informatics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Tento článek shrnuje legislativní produkci ČR za rok 2009. Je založen na kvantitativním zpracování údajů z oficiálních sbírek legislativních dokumentů ČR. Podává kvantitativní přehled české legislativy za předchozí rok. Stanovuje specifickou soustavu proměnných, jimiž se snaží postihovat některé vybrané aspekty týkající se vnitřní struktury a vývoje legislativy.

  The article summarises the legislative production of the Czech Republic in 2009. It is based on a quantitative processing of data from official collections of legislative documents of the Czech Republic. It presents a quantitative overview of the Czech legislation in the previous year. It determines a specific system of variables by which it attempts to grasp several selected aspects regarding the inner structure and development of legislation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191272