Počet záznamů: 1

Úvod

 1. 1.
  0351424 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Vladimír
  Úvod.
  [Introduction.]
  Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, s. 9-22. ISBN 978-80-7007-325-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: logical analysis * logical form * logical structure
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Úvodní studie je věnována vymezení cílů logické analýzy a charakteristice jejích metod. Jsou v ní formulována obecná kritéria adekvátnosti logické analýzy.

  The introductory study is devoted to specifying goals of logical analysis and to characterization of its methods. General criteria of adequacy of analysis are proposed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191181