Počet záznamů: 1

Českokrumlovské kryté chodby. Spojení rezidence, zahrad, Latránu a Nového Města

 1. 1.
  0351212 - UTAM-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bláha, Jiří
  Českokrumlovské kryté chodby. Spojení rezidence, zahrad, Latránu a Nového Města.
  [Covered Corridors of Český Krumlov : a Connection of the Chateau with Gardens and Churches,.]
  Český Krumlov Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. 1. České Budějovice: Halama, grafické studio na nakladatelství, 2010 - (Gaži, M.), s. 191-216. Collectiones, 3. ISBN 978-80-85033-26-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: historic constructions * covered bridges * chateau gardens
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  U středoevropských zámků, které vznikaly nejčastěji přestavbami středověkých hradů, byla jedním z hlavních důvodů pro stavbu krytých spojovacích mostů a chodeb potřeba překonat výškové rozdíly v místě opevňovacích valů a příkopů. Chodby obvykle spojovaly obytnou část šlechtické rezidence s panskými emporami v kostelích, s renesančními a barokními zahradami, jízdárnami, míčovnami, případně dalšími objekty. Jedinečný systém krytých spojovacích chodeb z období renesance a baroku, jak je známe z areálu zámku v Českém Krumlově, je velmi cenným hmotným dokladem životního stylu šlechty v období raného novověku, stavby se významně promítají do obrazu historického města.

  Central European chateaux, mostly rebuilt from medieval castles, were often equipped with covered bridges and corridors for to overcome the altitude differences of the former fortification such as ramparts, walls or ditches. Long corridors connected aristocratic apartments with private galleries in churches, leisure gardens, riding halls, ballrooms, or other detached objects. A unique system of covered corridors from the Renaissance and Baroque periods we know from the chateau in Český Krumlov. It is a very valuable tangible evidence of the noble lifestyle, buildings are significantly reflecting in the image of the historic city.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191013