Počet záznamů: 1

Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví

 1. 1.
  0351176 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tošnerová, Marie
  Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví.
  [The Chronicle of the Kadaň Town in the context of the historiography before the White Mountain.]
  Studie o rukopisech. 39 /2009/, - (2010), s. 331-337 ISSN 0585-5691
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: historiography * chronicle * Kadaň, Czech Republic
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V knihovně františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze je uložena raně novověká kronika města Kadaně ze 16. století, která doposud nebyla v literatuře zmiňována. Rukopis popisuje události od údajného založení města r. 829 - tato část je převzata z kroniky Václava Hájka z Libočan - až do současnosti autora kadaňské kroniky (1599).

  The library at the Our Lady of the Snows Franciscan Monastery in Prague holds a manuscript of a Kadaň Town Chronicle not quoted by special literature till now. The manuscript dates from the end of the 16th century and describes the history of the town from its origin in the year 829 - this part was overtaken from the Chronicle by Václav Hájek of Libočany - untill the days of its author, till the year 1599.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190983