Počet záznamů: 1

Karel Kramář a ruská emigrace v Československu

 1. 1.
  0351053 - HIU-Y 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Karel Kramář a ruská emigrace v Československu.
  [Karel Kramář and Russian Emigration in Czechoslovakia.]
  Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2009 - (Harbuľová, Ľ.), s. 77-97. Acta Facultatis Phil. Univ. Prešoviensis, Historický zborník, 10. ISBN 978-80-555-0092-8
  Grant ostatní:GASR(SK) Vega č. 1/4531/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Karel Kramář * Russian Emigration * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Karel Kramář byl po válce přesvědčen, že slovanské souručenství se musí stát nezbytnou součástí identity nových slovanských států. Počítal s aktivní účastí a pomocí Ruska, nikoli však Ruska bolševického. K debolševizaci mělo výraznou měrou pomoci Československo, a to mj. i konkrétní výraznou a důslednou pomocí ruské emigrace. Studie se zaměřuje na jednotlivé Kramářovy názory na ruskou emigraci a na Kramářovy konkrétní kroky k podpoře ruským emigrantům žijícím nejen v Československu ale i jinde v Evropě.

  Karel Kramář was after the war certain that Slavic fellowship had to become an inevitable part of a new Slavic countries identity. He again counted on an active participation and help of Russia, however, not on Bolshevik Russia. According to him, Czechoslovakia should in some measure have helped to debolshevize it also by a particular distinct and consistent help of Russian emigration. The article is aimed at individual Kramář´s opinions on Russian emigration as well as his concrete steps in order to support Russian emigration living not only in Czechoslovakia but also in other part of Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190888