Počet záznamů: 1

Realita a její stín. Levinas o uměleckém díle

 1. 1.
  0351041 - FLU-F 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bierhanzl, Jan
  Realita a její stín. Levinas o uměleckém díle.
  [Reality and its shadow. Levinas on the work of art.]
  Realita a její stín. Bratislava: SFZ při SAV, 2009 - (Karul, R.; Porubjak, M.), s. 27-33. ISBN 978-80-970303-0-8.
  [Realita a její stín. Smolenice (SK), 12.10.2009-13.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: work of art * time * being
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Cílem předloženého článku je pomocí četby studie Realita a její stín ukázat, že Levinasova fenomenologická analýza obrazu a časovosti, jíž je obraz nositelem, situuje umění do jakési sféry "před" bytim a zároveň "před" časem, kterou Levinas nazýva osudem. Konkrétně mi jde o to, jednak ukázat, jak událost umění nejen poukazuje, nýbrž také působí zdvojení bytí, jak říká Levinas, na realitu a její stín, jednak popsat časovost tohoto zdvojení, sice jako zastavení času. V neposlední řadě se pak nabízí otázka, vrhá-li nás umění takto vně bytí a času, jak je možný návrat z této čiré materiality a osudovosti do světa.

  The goal of the present paper is to show, throught a reading of the study "Reality and its shadow", that Levinasian phenomenological analysis of the image and its temporality places the esthetical sensation before being and time. The question appears then, whether the art drags us away from the world, how is it possible to integrate the artist's depersonalising work into the human world.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190877