Počet záznamů: 1

Názorná evidence a zjevnost prožitku: K problému danosti u Jana Patočky a Michela Henryho

 1. 1.
  0350984 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Karel
  Názorná evidence a zjevnost prožitku: K problému danosti u Jana Patočky a Michela Henryho.
  [Intuitive evidence and revealedness of experience. On the problem of the givenness in Jan Patočka and Michel Henry.]
  Michel Henry: Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, s. 63-92. ISBN 978-80-969770-8-6
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: phenomenon * self-givenness * experience
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Fenomenolgie vychází z toho, co je dáno. Danost je však různě interpretována. Edmund Husserl, ale i jeho kritik Jan Patočka se opírají o názornou danost fenoménů jako poslední základ evidence, kdežto Michel Henry poukazuje na závislost tohoto typu danosti na zjevnosti prožívání samého v jeho samodanosti.

  Phenomenology goes back to what is given. Yet, it differs in the interpretation of the givenness. So, Edmund Husserl and Jan Patočka, in his criticism of Husserl, relay on an intuitive givenness of phenomena as the ultimate basis of the evidence, whereas Michel Henry hints to the dependence of this kind of givenness from the revealedness of the experience itself in its self-giveness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190836