Počet záznamů: 1

Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika

 1. 1.
  0350980 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, Vladimír - Klaudy, S. - Cílek, Václav - Žák, Karel
  Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika.
  [Hydrothermal alterations and mineralization of the uranium deposit Nahošín SW of Blatzná, Czech Republic.]
  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 1-22 ISSN 1211-0329
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3407401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: uranium ore deposit * hydrothermal alterations * uranium mineralization * uranite * coffinite * clausthalite - galena solid solutions * calcite * C and O stable isotopes * genesis * Central Bohemian Plutonic Complex * Nahošín (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V článku jsou shrnuty základní geologické, mineralogické a geochemické charakteristiky uranového ložiska u Nahošína nedaleko Blatné v jihozápadní části Čech. Ložisko přísluší k metasomatickému a žilnému typu uranových mineralizací v granitoidech.

  The paper reviews basic geologic, mineralogical and geochemical characteristics of the Nahošín Uranium Deposit, located close to town of Blatná in SW Bohemia. The deposit belongs to metasomatic and vein mineralization type enclosed in granitic rocks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190832