Počet záznamů: 1

Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům

 1. 1.
  0350969 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Leontiyeva, Yana - Novotný, Lukáš
  Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům.
  [Is Czech Society tolerant? Attitudes towards national minorities and foreigners.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 216-230. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: migration * minorities * surveys
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola ve stručnosti představuje základní pojmosloví, zejména termíny tolerance, národnostní menšina a cizinec a zaměřuje se na relevantní poznatky z výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v.v Kromě prezentace výsledků autoři sledují dlouhodobé trendy v postojích české společnosti vůči národnostním menšinám a cizincům a pokouší se o zodpovězení otázky zda je česká společnost tolerantní.

  Chapter briefly presents the basic terminology, i.e. terms like tolerance, ethnic minority and a foreigner, and focuses on relevant research findings from the Institute of Sociology AS CR. In addition to reporting the survey results, the authors monitor the long-term trends in attitudes Czech society has towards ethnic minorities and foreigners, and try to answer the question whether the Czech society is tolerant.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190823