Počet záznamů: 1

Rozvoj malých obcí a jeho faktory – vymezení pojmů a operacionalizace

 1. 1.
  0350953 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bernard, Josef
  Rozvoj malých obcí a jeho faktory – vymezení pojmů a operacionalizace.
  [The Development of Small Municipalities – Terms and Operationalisation.]
  Aktuální otázky české a slovenské společnosti I. Brno: Tribun EU, 2010, s. 79-90. ISBN 978-80-7399-963-6.
  [Konference k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti. Praha (CZ), 17.09.2010-18.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: community development * local development * rural community
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Příspěvek se zabývá vybranými teoretickými přístupy k rozvoji lokálních komunit. Využívá dichotomii "rozvoj komunity" versus "rozvoj v komunitě" pro zpřehlednění existujících přístupů. Je zde prezentován model lokálního rozvoje založený na obou přístupech, zohledňující strukturní faktory a endogenní faktory kolektivního jednání.

  The paper deals with selected theoretical frameworks of local community development. The dichotomy "development of community" and "development in community" is used for a better transparence of the theoretical approaches which are often fuzzy. A model of local development based on the both approaches, is presented, regarding both the structural factors and internal factors of collective action.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190810