Počet záznamů: 1

Klášter minoritů v Mostě

 1. 1.
  0350836 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klápště, Jan - Muk, J. - Bubeník, J.
  Klášter minoritů v Mostě.
  [The Minorite monastery in Most.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 429-468 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Middle Ages * Bohemia * Most * Minorite convent * urbanisation
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Archeologický a stavebně historický výzkum minoritského areálu v Mostě probíhal v letech 1971-1976 v souvislosti s likvidací významného historického města. Výzkum se soustředil na poznání vývoje kostela a klausury mosteckých minoritů ve 13.-14. stol. a na objasnění pozice jejich konventu uvnitř městského organismu. Konvent stával takřka uprostřed města, k důležitým tématům proto patřilo archeologické svědectví o počáteční urbanizaci dané části městského jádra.

  An archaeological and building history study of the Minorite grounds in Most took place in 1971-1976 due to the liquidation of the notable historic town. The study focussed on learning about the development of the church and the reclusion of the Most Minorites in the 13th-14th centuries, and on unravelling the position of their convent within the town organism. The convent stood approximately in the town centre; archaeological testaments on the beginnings of urbanisation in the given town centre are therefore of utmost importance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190729