Počet záznamů: 1

Kultivovatelné bakteriální společenstvo přirozeného teplotního gradientu propasti Silická Ľadnica, NP Slovenský Kras

 1. 1.
  0350643 - BC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petrásek, Jiří - Krištůfek, Václav - Elhottová, Dana
  Kultivovatelné bakteriální společenstvo přirozeného teplotního gradientu propasti Silická Ľadnica, NP Slovenský Kras.
  [Microbial characteristics in natural temperature gradient of depth Silická Ľadnica, NP Slovak Karst.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 115-119. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: temperature gradient * bacteria * Ice Cave
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Množství bakterií v půdách přirozeného teplotního gradientu v ledové jeskyni Silická Ľadnica odpovídá hodnotám, které jsou v literatuře udávány pro chladné horské půdy. Pomalu rostoucí bakterie dominují v kultivovatelném společenstvu z chladných lokalit (č. 1, 2 a 3) a jedná se zejména o bakterie adaptované na stresové podmínky (S-stratégové).

  According to the hints in the literature, the quantity of bacterial community in soils of the natural temperature gradient at Silická Ľadnica Ice Cave corresponds to the values that were observed in cold mountain soils. The slow growing bacteria predominate in cultivable bacterial community at the cold localities (No. 1, 2, and 3). Within these bacteria, the group of bacteria which is characterised by adaptation to stress conditions and described in the literature as S-strategists is probably the dominant one.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190589