Počet záznamů: 1

Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatků

 1. 1.
  0350602 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fráňová, Lenka
  Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatků.
  [School bullying from the viewpoint of moral cognition: Overview of selected findings.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 2 (2010), s. 175-185 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: bullying * cognition * morality
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Tato přehledová studie se zaměřuje na morální kognici v kontextu šikany na základní škole. Vychází převážně ze současné odborné literatury. Shrnuje vybrané teoretické a empirické poznatky a načrtává možné směry dalšího zkoumání. Článek se zabývá jednak atribucí příčin šikany, jednak morálními aspekty motivace jednotlivých účastníků šikany. V rámci druhého tématu postupně sledujeme tři provázané oblasti: normativní oblast (normy, hodnoty a přesvědčení), oblast empatie a nakonec Bandurův koncept morální vyvázanosti.

  This overview study focuses on moral cognition in the context of bullying at elementary schools. It derives mainly from the contemporary research literature. It summarizes selected theoretical and empirical findings and draws out possible directions of future research. The article deals partly with attribution of causes of bullying, partly with moral aspects of motivation of various participant roles in bullying. Within the latter issue, we address three interlinked areas: the normative area (norms, values, and beliefs), the area of empathy, and finally the Bandura’s concept of moral disengagement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190560
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Kollerova_sikana+moralka_2010.pdf1280.7 KBVydavatelský postprintvyžádat