Počet záznamů: 1

Matematický model uložení zkušebního aerodynamického profilu

 1. 1.
  0350552 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozánek, Jan - Bula, Vítězslav - Zolotarev, Igor
  Matematický model uložení zkušebního aerodynamického profilu.
  [Mathematical model of the support of experimental aerodynamical profile.]
  Interaction and Feedbacks 2010 - Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2010 - (Zolotarev, I.), s. 57-64. ISBN 978-80-87012-29-1.
  [Interaction and Feedbacks 2010 /17./. Prague (CZ), 23.11.2010-24.11.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerodynamical NACA0015 profile * identification * complex eigenvalues * stiffness and damping matrices
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  V příspěvku je popsán jednoduchý matematický model podélného a rotačního kmitání experimentálního aerodynamického profilu NACA0015. Vyhodnocením dynamických experimentů jsou z komplexních frekvenčních přenosů pomocí metody minima součtu čtverců odchylek určena komplexní vlastní čísla. Přímá identifikační metoda dále definuje reálné koeficientové matice tuhosti a tlumení řádu 2 tohoto nekonzervativního dynamického systému. Mezi sebou jsou porovnány změřené a pomocí matematického modelu vypočtené odezvy.

  In this paper the simple mathematical model of longitudinal and angular vibrating motion of experimental aerodynamical NACA0015 profile is given. With the help of dynamical experiments from complex frequency responses are by least squares fitting method identified complex eigenvalues. The direct identification method defines real coefficient matrices (of order 2) of stiffness, damping and mass of this non-conservative dynamical system. Finally, the comparisons of measured and from mathematical model evaluated responses are given and discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190530