Počet záznamů: 1

Partikulární školství v Dolním Slezsku a nobilita z českých zemí v 16. a v prvních desetiletích 17. století

 1. 1.
  0350509 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  Partikulární školství v Dolním Slezsku a nobilita z českých zemí v 16. a v prvních desetiletích 17. století.
  [Particular education in Lower Silesia and the nobility from the Bohemian Lands in the 16th and in the first decades of the 17th century.]
  Slezský sborník. Roč. 108, 3-4 (2010), s. 167-186 ISSN 0037-6833
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History of education * Nobility * Bohemian Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá významem Dolního Slezska ve výchovném a vzdělávacím procesu šlechty z Čech a Moravy na prahu novověku.

  The submitted article deals with the importance of Lower Silesia in the process of upbringing and education of nobility from Bohemia and Moravia at the threshold of Modern Age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190499