Počet záznamů: 1

Moravští juristé mezi Prahou a Vídní na počátku 20. století: pokus o příspěvek k národnostní mapě státního úřednictva

 1. 1.
  0350486 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vyskočil, Aleš
  Moravští juristé mezi Prahou a Vídní na počátku 20. století: pokus o příspěvek k národnostní mapě státního úřednictva.
  [Moravian lawyers between Prague and Vienna in the beginning of the 20th century: a contribution to the nationality of civil servants.]
  JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009 - (Malíř, J.; Rája, M.), s. 345-353. Země a kultura ve střední Evropě, 12. ISBN 978-80-86488-61-5
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Austro-Hungary * Moravia * civil servants * 20th century * nationality * law students
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studenti práv z Moravy navštěvovali na přelomu 19. a 20. století nejčastěji univerzity ve Vídni a v Praze. Ve Vídni jich dlouhodobě studovala většina. Teprve od roku 1882 (rok rozdělení pražské univerzity na samostatnou českou a německou část) se počty studentů ve Vídni a v Praze začaly vyrovnávat. Němečtí studenti z Moravy jezdily i nadále do Vídně, ti čeští se přeorientovali výhradně na Prahu. Někteří absolventi práv si jako své budoucí povolání zvolili službu u státních úřadů. Na vzorku vyššího úřednictva moravské politické správy byla sledována míra zastoupení absolventů jednotlivých fakult k letům 1900 a 1918. Analýza potvrdila, že převaha vídeňského vzdělání slábla také mezi politickými úředníky na Moravě. Imatrikulace na konkrétní vysoké škole souvisela s národnostní příslušností uchazeče, a proto je možné zjištěné výsledky použít k modelaci národnostní mapy úřednictva.

  Law students from Moravia was in most cases at University of Vienna or of Prague at the turn of 20th century. The bulk of moravian lawyer always studied in Vienna. Number of students in Vienna and in Prague began to balance from 1882. It was the year of separation of Prague university to independent Czech and German parts. German students from Moravia continued to study in Vienna. Czech students prefered exclusively Prague. Some of graduates of law chose as their future career the employment by civil offices. The rate of representation of graduates students from separated faculties was followed up to the sample of high civil servants of Moravian politician administration to years 1900 and 1918. This analyse confirmed loosing of majority of education in Vienna among civil servants in Moravia. Matriculation at Czech or German University was related to nationality. These facts contributed to find out national situation among Moravian civil servants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190483