Počet záznamů: 1

Plně optické zpracování datových toků

 1. 1.
  0350411 - URE-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Honzátko, Pavel - Karásek, Miroslav
  Plně optické zpracování datových toků.
  [All-optical processing of data streams.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 4 (2010), s. 121-123 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA ČR GAP102/10/0120; GA AV ČR 1ET300670502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: all-optical wavelength conversion * all-optical modulation format conversion
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Předkládáme průřez činností Laboratoře nelineární a vláknové optiky na poli plně optického zpracování datových toků. Demonstrovali jsme plně optický převodník formátu RZ/NRZ, založený na křížové fázové modulaci a grupovém zpoždění v nelineárním Sagnacově interferometru, vlnový konvertor s vysokou konverzní účinností, založený konverzi křížové fázové modulace na amplitudovou v braggovské mřížce. Oba převodníky byly testovány při rychlostech 10, 20 a 40 Gb/s. Pro testování síťových zařízení při přenosové rychlosti 107 Gb/s jsme sestavili kombinaci optický multiplexer-demultiplexer.

  Activities of the Laboratory of nonlinear and fiber optics in the field of all-optical processing of data streams is presented. We demonstrated an all-optical modulation format converter RZ-to-NRZ, based on the cross-phase modulation with walk-off in the nonlinear loop mirror and a high conversion efficiency wavelength converter based the conversion of the cross-phase modulation into amplitude modulation in the fiber Bragg grating. Both devices have been tested at transmission rates of 10, 20, and 40 Gb/s. For testing the network devices at a repetition rate of 107 Gb/s, we developed the combination of optical multiplexer and demultiplexer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190424