Počet záznamů: 1

Spolehlivost diagnostikcých technik pro detekci karanténní bakterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis v rostlinách a semenech rajčete

 1. 1.
  0350198 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mráz, Ivan - Kokošková, B. - Beran, Pavel - Pouvová, D.
  Spolehlivost diagnostikcých technik pro detekci karanténní bakterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis v rostlinách a semenech rajčete.
  [Reliability of diagnostic techniques for detection of quarantine bacterium Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomato plants and seeds.]
  Úroda. Roč. 58, č. 12 (2010), s. 309-312 ISSN 0139-6013.
  [Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 11.11.2010-12.11.2010]
  Grant CEP: GA MZe QH71229
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: tomato bacterial canker * detection * ELISA
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) byl spolehlivě detekován a izolován z různých částí (báze, stonky, řapíky) silně napadených rostlin deseti odrůd tyčkových rajčat diagnostickými metodami PCR, PTA-ELISA a IIF. Nejcitlivější metodou se ukázala být optimalizovaná PCR s komerčními a vlastními primery. Tato metoda se také osvědčila pro detekci patogena ze suchých, dva roky starých rostlin rajčete a pro detekci Cmm z uměle infikovaných semen čtyř tyčkových a pěti keříčkových odrůd. Cmm byl metodu PCR v semenech rajčat potvrzen nejen po 24 hodinách, ale i po jednom týdnu a jednom měsíci po inokulaci.

  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) was reliably detected and isolated from various parts (base, stem and petiole) of strongly infected plants of ten indeterminant tomato varieties using diagnostic techniques PCR, PTA-ELISA and IIF. The most sensitive technique was optimized PCR with commercial and own PCR primers. This method was also convenient for detection of pathogen from dried, two years old tomato plants and for detection of Cmm from artificially infected tomato seeds of four indeterminant and five determinant varieties. Using PCR, Cmm was proved in tomato seeds not only after 24 hours, but also after one week and one month after inoculation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190263