Počet záznamů: 1

Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu

 1. 1.
  0350085 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Miroslav - Korený, R.
  Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu.
  [The hilltop settlement Malé Kolo near Nalžovické Podhájí, distr. Příbram. Contribution to the cultural nature of middle and upper Vltava region in the Middle Eneolithic.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 23, - (2010), s. 25-51 ISSN 0231-8237
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: hilltop settlement * Middle Eneolithic * Vltava region
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek obsahuje podrobnou publikaci nálezů z výšinného sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí v jejich vzájemných souvislostech a revizi dřívějších názorů ohledně osídlení a kulturní identity.

  The article contains the detailed publication of finds from the hilltop settlement Malé Kolo near Nalžovické Podhájí in their contexture and the revision of former opinions about the settlement and cultural identity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190177