Počet záznamů: 1

Tažení optických vláken v Ústavu fotoniky a elektroniky

 1. 1.
  0350051 - URE-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matějec, Vlastimil - Podrazký, Ondřej - Mrázek, Jan - Peterka, Pavel - Hayer, Miloš
  Tažení optických vláken v Ústavu fotoniky a elektroniky.
  [Drawing of optical fibers at the Institute of Photonics and Electronics.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 4 (2010), s. 107-110 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: optical fiber * telecommunications * laser
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Článek se zabývá procesem tažení optických vláken na základě výsledků výzkumu Oddělení optických vláken Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v (ÚFE). Je v něm uveden souhrn základních procesů ve skelných materiálech při tažení vláken z preforem i popis unikátních experimentálních zařízení v ÚFE. Dále jsou ukázány příklady výsledků tažení vláken dopovaných prvky vzácných zemin s kruhovým i ne- kruhovým průřezem pro vláknově lasery a zesilovače, tažení speciálních vláken pro optické vláknové senzory a tažením vláken pokrytých nanočásticemi anatasu pro fotokatalýzu.

  The paper deals with the process of optical-fiber drawing and shows research results achieved at the Department of Optical Fibers, Institute of Photonics and Electronics AS CR, v.v (UFE). It presents basic processes in glass materials during drawing of optical fibers from preforms as well as description of experimental devices used in the UFE. It shows examples of results of drawing of specialty optical fibers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190150