Počet záznamů: 1

Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie

 1. 1.
  0350044 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skála, Roman - Ulrych, Jaromír - Jelínek, E. - Řanda, Zdeněk
  Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
  [Alkaline subvolcanic rocks of České středohoří Mts. compared to those of kaiserstuhl (Germany) and Monteregian Hills (Canada): petrological-geochemical study.]
  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Roč. 18, č. 1 (2010), s. 1211-0329 ISSN 1211-0329
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Roztoky intrusive centre * České středohoří Mts. * alkalite subvolcanic rocks * geochemistry * petrology * mineralogy
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie

  Roztocké intruzivní centrum (RIC) představuje komplikovanou intruzivní strukturu kombinující velký eliptický kráter (3 km na 1.5 km) vyplněný produkty povrchového trachytického a podřízeně bazaltického vulkanismu s trachytickými a fonolitickými intruzemi, hypoabysální intruze trachybazaltického (essexit, monzodiorit) a syenitického charakteru (sodalitický syenit) a systém radiálních žil lamprofyrových, semilamprofyrových a felzických derivátů. Geochemický charakter a složení izotopů Sr-Nd v horninách RIC potvrzují jeho plášťový původ.

  The Roztoky Intrusive Centre (RIC) represents a complicated multiple intrusive structure combining large elliptical crater vent (3 km by 1.5 km) filled by products of superficial trachytic and minor basaltic volcanism with trachytic and phonolitic intrusions, accompanied by hypabyssal intrusions of trachybasaltic (essexite, monzodiorite) and syenitic character (sodalite syenite), as well as a radial dyke swarm of lamprophyres, semilamprophyres and felsic derivatives. The geochemic and Sr-Nd isotopic signatures of the RIC rock suite confirm its mantle origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190144