Počet záznamů: 1

Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu

 1. 1.
  0350004 - BU-J 2011 RIV CZ cze, eng J - Článek v odborném periodiku
  Roleček, Jan
  Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu.
  [Unusual site of Polycnemum arvense near Náměšť nad Oslavou (Czech Republic, Moravia) and some notes on speciesʼ ecology.]
  Acta rerum naturalium. Roč. 8, - (2010), s. 5-56 ISSN 1801-5972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: floristics * endangered species * Bohemian-Moravian Highlands
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Článek přináší zprávu o nálezu kriticky ohroženého chruplavníku rolního nedaleko Náměště nad Oslavou. Jde o jednu z mála recentních lokalit druhu na Českomoravské vrchovině. Diskutovány jsou stanovištní nároky druhu s tím, že druh je v České republice považován za archeofyt. Autor se domnívá, že na vhodných stanovištích jako jsou váté písky nebo mělké akumulace zvětralin kolem skalních výchozů může být chruplavník na našem území původním druhem.

  Recent record of a critically endangered plant species Polycnemum arvense is reported from the surroundings of the town of Náměšť nad Oslavou. It is one of few recent sites of the species in the Bohemian-Moravian Highlands. The site has a peculiar management regime, being a decorative rock garden beneath a wayside cross in an agricultural landscape. The recorded population consists of several dozen individuals. The habitat requirements of the species are being discussed. It is concluded that although Polycnemum arvense is considered an alien species of archaeophytic origin in the Czech Republic, it may be native as well. The treeless sites with sparsely vegetated blown sand or with rocky outcrops surrounded by thin accumulations of sandy weathered material might have been particularly suitable for its survival during the Holocene.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190111