Počet záznamů: 1

Verifikace kvantitativní předpovědi srážek

 1. 1.
  0349982 - UFA-U 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zacharov, Petr, jr. - Řezáčová, Daniela
  Verifikace kvantitativní předpovědi srážek.
  [THE VERIFICATION OF QUANTITATIVE PRECIPITATION FORECAST (QPF).]
  Meteorologické zprávy. Roč. 63, č. 5 (2010), s. 133-146 ISSN 0026-1173
  Grant CEP: GA MŠk OC 112; GA AV ČR(CZ) IAA300420804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: QPF verification * double penalty * Fractions Skill Score
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Článek obsahuje shrnutí současných technik pro verifikaci krátkodobé předpovědi srážek. Na teoretickém příkladu ukazujeme vlastnosti a srovnání klasických a moderních prostorových technik. Pro praktické srovnání vybraných technik byly zvoleny situace spojené s lokálními povodněmi v ČR. Tyto příklady byly verifikovány tradičními verifikačními postupy, které vycházejí z kontingenční tabulky, a metoda Fraction Skill Score, která reprezentuje prostorové verifikační techniky. Pro předpověď polí srážek byl použit NWP model COSMO s horizontálním rozlišením 2.8 km. Srovnání verifikačních metod prokazuje vhodné použití moderních prostorových technik, při kterém odpadá problém tzv. dvojité chyby a verifikace se blíží k subjektivní verifikaci okem.

  Traditional and spatial verification techniques are presented and compared. The comparison uses several examples of QPF verification which refer to local flash flood cases at the Czech territory. Various rainfall threshold values and elementary area sizes were defined in order to compare the verification based on a contingency table with Fraction Skill Score verification. The FSS score was selected as the representative of spatial verification techniques. To compare the two verification approaches we use a conceptual example of a forecast and measurement as well as the results related to 5 convective precipitation events. The NWP model COSMO with horizontal resolution of 2.8 km was applied to obtain the prognostic precipitation fields. The comparison of the two verification approaches proves the advantage of spatial techniques which are able to remove the double penalty and which come close to the user related subjective forecast evaluation (“by eye”).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190094