Počet záznamů: 1

Polacy w oczach Czechów – dawniej i dziś

 1. 1.
  0349971 - HIU-Y 2011 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Baron, Roman
  Polacy w oczach Czechów – dawniej i dziś.
  [The Poles in the Eyes of The Czechs - In the Past and Today.]
  Wiadomości Historyczne. Roč. 54, č. 4 (2010), s. 26-33 ISSN 0511-9162
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech-Polish relations * stereotypes * past and prezent
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zmieniające się na przestrzeni wieków uwarunkowania geopolityczne oraz kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej nie pozostały bez wpływu na kształtowanie się obrazów Polski i Polaków w oczach społeczeństwa czeskiego. Autor w syntetycznym ujęciu zaznajamia czytelnika z powyższą problematyką, pokazując jednocześnie stałość stereotypów narodowych, jak też ich przemiany w długim trwaniu.

  The geopolitical and cultural conditions of Central and Eastern Europe, which have changed greatly during the past centuries, could not have failed to influence the process of forming a picture of Poland and the Poles in the eyes of Czech society. The author introduces readers to the issue with a synthetic vision, and at the same time, indicates both the persistency of national stereotypes and their changes over the long term (longue durée).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190086