Počet záznamů: 1

Vláknové lasery – principy a aplikace

 1. 1.
  0349959 - URE-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Peterka, Pavel - Honzátko, Pavel - Karásek, Miroslav - Kaňka, Jiří - Kašík, Ivan - Matějec, Vlastimil
  Vláknové lasery – principy a aplikace.
  [Fibre lasers - principles and applications.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 4 (2010), s. 115-120 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ME10119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: fibers lasers * fiber amplifiers * optical fibers
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Úspěch erbiem dopovaných vláknových zesilovačů v telekomunikacích podnítil i nedávný pozoruhodný rozvoj vláknových laserů, které v mnoha aplikacích mohou nahradit konvenční pevnolátkové lasery. V článku jsou popsány základní principy vláknových laserů, včetně vláknových laserů s vysokým výkonem čerpaných přes plášť. Jsou zde také shrnuty nejdůležitější aplikace těchto nových zdrojů laserového záření a podrobněji jsou uvedeny výsledky výzkumu v tomto oboru v Ústavu fotoniky a elektroniky.

  Success of erbium doped fiber amplifiers in telecommunications recently stimulated spectacular progress of fiber lasers that can be now considered as a substitute for conventional solid-state lasers in many applications. In the contribution we review basic principles of fiber lasers, including high-power fiber lasers that utilize cladding pumping. We summarize also important applications of these new sources of laser radiation and we present in more detail research results in this field in the Institute of Photonics and Electronics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190076