Počet záznamů: 1

Osídlenie juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou s mladšou lineárnou keramikou

 1. 1.
  0349954 - ARUB-Q 2011 RIV SK slo M - Část monografie knihy
  Hladík, Marek - Hladíková, K. - Piatničková, K.
  Osídlenie juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou s mladšou lineárnou keramikou.
  [Linear pottery culture settlement structure in the south-eastern part of Trnava loess table.]
  Musaica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 21-34. ISBN 978-80-223-2722-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: settlement patterns * land use * natural environment * landscape
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cieľom práce je prehľadne informovať o sídelnej štruktúre kultúry s mladšou lineárnou karamikou v juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule.

  The aim of this study is an overview of the Linear Pottery Culture settlement structure in the south-eastern part of Trnava loess table.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190073