Počet záznamů: 1

Broadband dielectric response and grain-size effect in K.sub.0.5./sub.Na.sub.0.5./sub.NbO.sub.3./sub. ceramics

 1. 1.
  0349906 - FZU-D 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Buixaderas, Elena - Bovtun, Viktor - Kempa, Martin - Savinov, Maxim - Nuzhnyy, Dmitry - Kadlec, Filip - Vaněk, Přemysl - Petzelt, Jan - Eriksson, M. - Shen, Z.
  Broadband dielectric response and grain-size effect in K0.5Na0.5NbO3 ceramics.
  Journal of Applied Physics. Roč. 107, č. 1 (2010), 014111/1-014111/10 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100704; GA AV ČR IAA100100701; GA MŠk OC 101; GA ČR(CZ) GA202/06/0403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: dielectric spectroscopy * time domain THz spectroscopy * piezoelectrics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.064, rok: 2010

  Keramiky K0.5Na0.5NbO3 s různou velikostí zrn (10 a 0,5 mikronů) byly změřeny pro 102 - 1014 Hz v širokém teplotním oboru. Pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie, dielektrické spektroskopie a časově rozlišené THz spektroskopie byla pozorována sekvence tří fázových přechodů prvního druhu. Velikost zrna má vliv na všechny fázové přechody, které jsou rozmytější pro malá zrna. V keramikách s velkými zrny jsou v tetragonální fázi pozorovány dvě dobře oddělené Debyeovy relaxace, které se spojí při přechodu z tetragonální do ortorombické fáze a silně rozšíří při dalším chlazení. Zmenšení zrna způsobí posuv vysokofrekvenční relaxace od 1 do 20 GHz a nízkofrekvenční relaxace se silně rozšíří.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190032