Počet záznamů: 1

Harmonizace práva v České republice - volný pohyb služeb na příkladu práva autorského

 1. 1.
  0349903 - USP-I 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján - Vostrá, Lenka
  Harmonizace práva v České republice - volný pohyb služeb na příkladu práva autorského.
  [Harmonization of Law in the Czech Republic – Free Movement of Services Demonstrated by the Example of Copyright.]
  Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2010 - (Suchoža, J.; Husár, J.), s. 10-31. ISBN 978-80-7097-838-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/09/1823
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: private law * copyright * free movement of services
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Význam Amsterdamské smlouvy a Lisabonské smlouvy pro harmonizaci a unifikaci soukromého práva. Právní úprava ochrany autorských práv v ČR a v právu Evropského společenství. Judikatura Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu služeb.

  The significance of the Amsterdam and Lisbon Treaties for harmonization and unification of Private Law. The legal regulation of the protection of copyright in the Czech Republic and in the EC Law. Judgments of the European Court of Justice concerning the free movement of services.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190029