Počet záznamů: 1

Nakládání se žlutými vodami a jejich využití v praxi

 1. 1.
  0349900 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holba, Marek - Škorvan, O. - Plotěný, K. - Maršálek, Blahoslav
  Nakládání se žlutými vodami a jejich využití v praxi.
  [Yellow water treatment and full-scale application.]
  Vodní hospodářství. Roč. 60, č. 1 (2010), s. 1-4 ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: urine * wastwater * phosphorus
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Aplikace žlutých vod a jejich další využití v zemědělství bude velice pravděpodobně v blízké budoucnosti akcentováno, čemuž bude přispívat i očekávaná vyšší cena fosfátových rud a s tím souvisejících cen hnojiv. Existuje několik technologií a potažmo i technologických schémat s nimiž lze ekonomickým způsobem dospět k hygienicky nezávadným hnojivům ze žlutých vod. Vhodná řešení neleží pouze v technologické a ekonomické rovině, ale je zde významný i sociální aspekt, kdy současné studie ukazují na neochotu ke změně v naučených hygienických zvycích, neochotu v investování do dalších stavebních úprav v domácnostech (potřeba dalšího potrubí na odvádění žlutých vod), v zakořeněných předsudcích využití moči nebo hnojiv z ní vyrobených v zemědělství a následné konzumace vypěstovaných plodin, atd. Odlehčení čistírnám odpadních vod od nutrientů nejen ze žlutých, ale i hnědých, příp. šed

  Phosphorus sources are recently being increasingly exhausted. Proposed scenarios expect that entire phosphorus sources in economically viable way will be depleted in 50 years. There is a strong need to find an alternative phosphorus source to ensure sufficient amount of fertilizer for agricultural production. Yellow water is being considered a concentrated phosphorus source with an additional benefit – it is an important source of other necessary macronutrients (N, K). There are numerous technological scenarios of sustainable economical phosphorus recovery from yellow water. However, the successful technological solution has also to consider social aspects.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190027