Počet záznamů: 1

Jsou Češi politicky aktivní?

 1. 1.
  0349725 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lebeda, Tomáš - Vlachová, Klára
  Jsou Češi politicky aktivní?.
  [Are Czechs politically active?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 289-304. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: political participation * conventional participation * unconventional participation
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Autoři v této stati popisují, jakými formami a v jaké míře se obyvatelé 21 evropských demokracií účastní politiky mimo volební proces. Testují platnost konceptů konvenční (Milbrath) a nekonvenční (Marsh) politické participace a identifikují jejich proměny ve tři nové typy: aktivní konvenční, aktivní manifestační a pasivní participace. Zjišťují, že celková nevolební participace je výrazně nižší v postkomunistickém a středomořském prostoru než v západoevropských a zejména skandinávských zemích. Co se struktury participace týče, v západoevropských a skandinávských zemích jednoznačně převažuje pasivní typ participace nad oběma zbylými. Ve středomořských zemích je pasivní participace slabší a místy nad ní převládá aktivní konvenční typ. Středomořský prostor je dále zajímavý nadstandardně silným podílem manifestačního typu participace. Dále hledají sociální mikro a makro podmínky, s nimiž tyto typy nevolební participace souvisejí.

  In this article authors describe what forms of political participation, outside the electoral process, populations of 21 European countries tend to employ and to what degree. They test the validity of conventional and un-conventional participation concepts and identify three new types: active-conventional, active-demonstrational, and passive participation. Overall participation is lower in the post-communist and Mediterranean countries than in the West-European and Scandinavian countries. In the latter countries the passive type of participation is a much stronger form of participation than the other two types. Conversely, in the Mediterranean countries passive participation is weaker and is exceeded in places by the active-conventional type of participation. The Mediterranean area is also notable for the unusually strong presence of the active-demonstrational type of participation. The authors also examine the micro and macro-conditions related to these three types of participation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189884