Počet záznamů: 1

Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a ve Lhoticích

 1. 1.
  0349696 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ireinová, Martina - Konečná, Hana
  Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a ve Lhoticích.
  [Confrontation of the knowledge of the anoikonyms at Jemnice, Rosice and Lhotice.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 299-304 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * Rosice * Jemnice * Lhotice * confrontation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V této stati autorky porovnávají výsledky, k nimž dospěly při výzkumu znalosti pomístních jmen u zástupců tří generací ve třech moravských lokalitách (Rosice, Jemnice, Lhotice). V povědomí jednotlivých generací dochází k postupnému úbytku pomístních jmen shromážděných v 60. a 70. letech minulého století. Nejstarší respondenti neznají z původního souboru zhruba 25 % jmen, zástupci střední generace 50 % a nejmladší informátoři neznají 75 % jmen. Zachycena však byla jména nová související se změnou způsobu života. Pomístní jména jsou tedy trvalou součástí každodenní komunikace. Ale jejich soubor není konstantní – je proměnlivý a je odrazem komunikačních potřeb uživatelů jazyka.

  In this paper, the authors compare the results they came to during the research of the knowledge of the anoikonyms amongst the representatives of three generations in three Moravian localities (Rosice, Jemnice, Lhotice). The individual generations gradually loose the awarness of the anoikonyms gathered in 1960s and 1970s. From the original set of them, the oldest respondents do not know approximately 25 %, the middle generation 50 % and the youngest generation 75 % of the names. Also new names relating to a new way of life were recorded. The anoikonyms are therefore a lasting part of the everyday communication, but their collection is not constant – it is variable and reflects the communicative needs of the language users.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189860