Počet záznamů: 1

Znalost pomístních jmen v Rosicích

 1. 1.
  0349693 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ireinová, Martina
  Znalost pomístních jmen v Rosicích.
  [Knowledge of the anoikonyms at Rosice.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 247-268 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: knowledge * anoikonyms * Rosice
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V r. 1965 byla v rámci rozsáhlého výzkumu PJ na Moravě a ve Slezsku shromážděna PJ z Rosic (okr. Brno-venkov). V článku jsou představeny výsledky výzkumu uskutečněného na podzim r. 2009 mezi 17 zástupci všech generací rosického obyvatelstva. Cílem bylo zjistit, zda PJ zaznamenaná v r. 1965 respondenti znají a zda je také aktivně používají. Zástupci nejstarší generace potvrdili znalost u největšího počtu PJ, kdežto nejmladší u počtu velmi malého (v některých případech příslušným PJ pojmenovávají jiný objekt, viz např. PJ Rococháč, Štěpnice, U Svaté Trojice).

  Within an extensive research of anoikonyms in Moravia and Silesia, the anoikonyms from Rosice were collected. The article presents results of investigation carried on among 17 representatives of all generations of the residents of Rosice in the autumn of 2009. The aim was to ascertain whether the anoikonyms recorded in 1965 are still (in 2009) known and actively used. The representatives of the oldest generation acknowledged the familiarity of the largest number of anoikonyms, whereas the representatives of the youngest generation knew only a few of them (in some cases they use a certain anoikonym for a different object than in 1965, see e. g. anoikonyms Rococháč, Štěpnice, U Svaté Trojice).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189857