Počet záznamů: 1

Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349620 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hlubinková, Zuzana
  Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku.
  [The elmtree in the anoikonyms of Moravia and Silesia.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 181-188 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: defytonomic anoikonyms * toponymization * structures * areas
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek je zaměřen na výskyt výrazů pro jilm v moravských a slezských pomístních jménech. Vedle výrazu jilm (např. Jilmník, Jilmová) jsou doložena i jména obsahující původní názvy tohoto stromu a to vaz (např. Vazová) a břest (např. Břestek, Břístí). pomístní jména obsahující výraz břest jsou zřejmě typická pro Moravu (viz mapy č. 1-3).

  The item focuses on appearance of names of the elmtree in Moravian and Silesian anoikonyms. Besides the anoikonyms coming from the noun jilm (e.g. Jilmík, Jilmová), also the names coming from original Slavic names of this tree were recorded: vaz (e. g. Vazová) and břest (e. g. Břestek, Břístí). The anoikonyms coming from the noun břest seem to be typical for Moravia and Silesia (see the maps No. 1–3).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189809