Počet záznamů: 1

Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém - na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349612 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kloferová, Stanislava
  Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém - na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [Anoikonyms derived from personal names in onomastic and dialectological context - within the material of the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 106-139 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * personal names * structure type * onymic area * dialect area
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém (na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku).

  The paper deals with anoikonyms derived from personal names by suffix (the structure types 'Bartoš + -ka, Bartoš + -ovka, Bartoš + -ovec, Bartoš + -ovice' etc.). The first part that paper presents their onomastic characteristics: it pays attention to their word-forming structure, motivation, frequency, eventually productivity of certain structure types; also information on their geographic distribution is added. Selectively also those anoikonyms are presented which are hard to explain. The second part compares the onymic maps (maps of some structure types) with dialect maps (especially the maps of the so called bundles of isoglosses contained in the Czech Linguistic Atlas). Mutual interconnections of the onymic and dialect areas are explored.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189803