Počet záznamů: 1

Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349611 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čižmárová, Libuše
  Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [On the headword construction in the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 94-105 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: dictionary * headword construction * onomastics * anoikonymy * dialectology * structure type
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek vysvětluje příčiny problémů vznikajících při konstrukci heslových slov Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, ukazuje jejich řešení a představuje systém univerzálních pravidel pro konstrukci heslových slov.

  The article explains the causes of the problems relating to the headword construction in the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms, shows their solution and presents a system of universal rules for the headword construction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189802