Počet záznamů: 1

Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství

 1. 1.
  0349511 - UT-L 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořák, Rudolf
  Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství.
  [The price and meaning of basic research in energy engineering.]
  All for power. Roč. 4, č. 2 (2010), s. 80-82 ISSN 1802-8535
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: turbine design * relevance of basic research * experimental fluid dynamics
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  http://www.allforpower.cz/clanek/cena-a-vyznam-zakladniho-vyzkumu-v-energetickem-strojirenstvi/

  Dokonalé aerodynamické řešení průtočné části – a to hlavně lopatkování - velkých parních turbín i proudových motorů znamená nejen zisk na účinnosti, což je zejména u velkých energetických zařízení velmi podstatné, ale i zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti těchto částí. Zvyšování výkonu vede u těchto strojů ke zvyšování průtočných rychlostí a k výskytu řady nových jevů, jejichž řešení již vyžaduje značné znalosti a podepření základním výzkumem.

  A perfect aerodynamic solution for the flowing part – mainly blading – of large steam turbines and jet engines means not only a gain in efficiency, which is very important particularly for large energy equipment, but also an increase in the operating reliability and service life of this equipment. An increase of the output of these machines leads to an increase in flow speeds and the occurrence of a series of new phenomena whose solution requires great knowledge and support through basic research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189728