Počet záznamů: 1

Tvorba elektronické podoby Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349510 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čižmárová, Libuše
  Tvorba elektronické podoby Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [Processing of the Digital Version of the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms.]
  Lexika slovenskej onymie. Bratislava: Veda, 2010 - (Hladký, J.; Valentová, I.), s. 31-40. ISBN 978-80-224-1126-4.
  [Slovenská onomastická konferencia /17./. Trnava (SK), 12.09.2007-14.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: onomastics * minor place names * anoikonyms * digitization * electronic dictionary * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek je zaměřen na postupy, které využívají brněnští lingvisté při zpracovávání SPJMS, zejména jeho elektronické verze nabízející četné možnosti vyhledávání informací a jejich zobrazování na mapách.

  The paper deals with the routines taken up by the Brno linguists working on the DMSA. Next to the “classical” dictionary, the output will be its electronic version offering innumerable possibilities to search for needed information and to depict them on maps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189727