Počet záznamů: 1

Rotunda sv. Víta na Pražském hradě ve světle nových poznatků

 1. 1.
  0349476 - ARU-G 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Frolík, Jan
  Rotunda sv. Víta na Pražském hradě ve světle nových poznatků.
  [The St. Guy Rotund at Prague Castle in the light of new investigations.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 131-147. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: St. Wenceslas * Prague Castle * church * Early Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Souhrn poznatků o vývoji rotundy sv. Víta na Pražském hradě. V prvé fázi se jednalo o jednoapsidovou rotundu, ve fázi druhé byla přistavěna jižní apsida pro hrob sv. Václava. Třetí (severní) apsida byla připojena v souvislosti s úpravami po roce 1039.

  Summary about the building history of St. Guy's rotund at Prague Castle. The church was built as a rotund with eastern apse. The southern apse was added after 938 for grave of St. Wenceslas. Northern apse was added after 1039.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189706