Počet záznamů: 1

Příspěvek k poznání pravěkého a časně historického osídlení Kralic nad Oslavou

 1. 1.
  0349442 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šebela, Lubomír
  Příspěvek k poznání pravěkého a časně historického osídlení Kralic nad Oslavou.
  [Contribution to the knowledge of premival and early historical settlement Kralic nad Oslavou.]
  Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010, s. 43-64. ISBN 80-86785-17-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * Kralice nad Oslavou * prehistoric and early historic settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autor na základě archeologických nálezů rekonstruuje pravěké a časně historické osídlení katastrálního území obce Kralic nad Oslavou.

  On the base of archaeological finds the author restores prehistoric and early historic settlement on the Kralice nad Oslavou cadastral area.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189682